Csoportos fitness instruktor

Tanfolyam

Az egyre jobban urbanizálódó társadalmunkban hatalmas igény van a testkultúrában jártas szakemberek jelenlétére a szabadidősport létesítményekben, valamint és a nevelési és oktatási intézményekben egyaránt!

A testkultúrális ágazat ma már jelentős szerepet tölt be az életünkben, így gazdasági érintettsége sem elhanyagolható!

A csoportos fitness instruktor szakmai képzéssel megszerzett sport- és mozgástudományi alaptudás birtokában te is képes leszel önállóan tervezni, szervezni és vezetni funkcionális csoportos, illetve csoportos edzéseket, edzésprogramokat rekreációs sportlétesítményekben (pl.: fitnesz klubok, szabadidőközpontok, tornatermek, szabadtéri sportolásra alkalmas területen stb.), valamint igény esetén tanórán kívül nevelési és oktatási intézményekben is!

Nálunk könnyen, gyorsan, ráadásul verhetetlen áron szerezhetsz piacképes tudást, melynek köszönhetően nőni fog a társadalom egészséges életmód kialakításával kapcsolatos ismeretköre és motivációja, valamint saját testünk edzettségi és egészségi állapotára irányuló figyelmünk és igényünk!

A csoportos fitness instruktor képzés célja: 

A csoportos fitness instruktor a fitnesz és wellness klubok csoportos órák tartására alkalmas részlegében edzői feladatot lát el, csoportos órát tart vagy csoportos funkcionális edzést vezet.

Képes az ügyfél testalkati és fittségi állapotát meghatározni, az ügyfél aktuális állapotából kiindulva reális edzéscélokat megfogalmazni, az elérendő célokhoz megfelelő edzéseszközöket és módszereket rendelni. Megerősíti az ügyfél motivációját, az edzés eredményességéről pontos visszajelzést ad, indokolt esetben javaslatot tesz az edzésprogram módosítására.

A motorikus képességek fejlesztésének szenzitív időszakai szerint tervezi és vezeti a sportfoglalkozásokat. A fejlődő szervezet egészségügyi és funkcionális igényeit figyelembe véve edzést tervez és vezet.

Nevelési és oktatási intézményekben tanórán kívül motorikus képességek fejlesztésére irányuló foglalkozásokat tervez és vezet, amelynek során segítséget és technikai hibákat javít.

Tevékenysége a lakosság fittségi állapotának javítására irányul, népszerűsíti az egészséges életmódot, egészségmegőrzést és a mozgásprogramokat. Szóbeli konzultáció, írásbeli kérdőív vagy különböző videotechnika révén segíti az ügyfelet abban, hogy megtalálja az érdeklődésének, az edzettségi szintjének, a testalkatának, fizikai állapotának megfelelő egyéni és/vagy kollektív rekreációs mozgásprogramot.

Tájékoztatást ad az ügyfeleknek a fitnesz létesítmény balesetvédelmi és biztonsági előírásairól, szolgáltatásairól, az eszközök rendeltetésszerű használatáról. A fitnesz létesítmény, valamint a sporteszközök használatának balesetvédelmi és biztonsági előírásait betartja és betartatja. Szükség esetén elsősegélyt nyújt a szakma szabályai szerint.

Komplex felkészültsége alapján alkalmas arra, hogy szakmai segítségével az ügyfél egészségtudatos életvitelt alakítson ki, ezáltal javul a vele együttműködők életminősége.

 

A szakképzettséggel betölthető legjellemzőbb munkakörök, tevékenységek:

Csoportos fitnesz oktató, csoportos funkcionális instruktor, kondicionáló edző, sportanimátor, fitnesz asszisztens.

 

A csoportos fitness instruktor képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: középfokú iskolai végzettség – érettségi bizonyítvány

Szakmai végzettségre, szakmai gyakorlatra nincs szükség a tanfolyam elvégzéséhez!

Egészségügyi alkalmasság igazolása szükséges a tanfolyam elvégzéséhez!

A csoportos fitness instruktor képzés tanúsítása:
Államilag elismert tanúsítvány

Képzési idő:
250 óra (elmélet online óra keretein belül)

A csoportos fitness instruktor képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • Testkulturális területen megbízható, valós tudáson alapuló információt átadni a sportolni vágyóknak
 • Kiszámolni az egyén BMI indexét, alapanyagcseréjét, kalóriaigényét
 • A fitness teremben található eszközök használatánál elvégezni a fertőtlenítést
 • Esetleges sérülés esetén szakszerűen beavatkozni
 • Baleseti szituációban elvégezni a legfontosabb általános és konkrét feladatokat, szakszerű elsősegélyt nyújtani, értesíteni a szakellátásért felelős egészségügyi szakembereket
 • Munkája során alkalmazni a munkavédelmi szabályzatban leírtakat, balesetvédelmi szabályokat megfogalmazni
 • Alávetni magát a balesetvédelmi, öltözködési ás magatartási szabályoknak
 • Keresni, felkutatni a szakterületéhez tartozó információkat, és munkavégzése során ezeket átadni
 • Elősegíteni a helyes táplálkozási szokások kialakítását, megfelelő tanáccsal ellátni a foglalkozásokon (edzéseken) résztvevőket testsúlyszabályozás kérdésében
 • Önállóan tájékozódni a tájanatómiai ábrákon, csontvázon, 3D anatómiai modelleken
 • Bemutatni a mozgató, keringési- és légzési szervrendszerek anatómiája és élettana közti kapcsolatrendszert
 • Közérthető módon kommunikálni a komplex szakmai ismereteket
 • Bemutatni a funkcionális anatómia lényegét képező ízületi mozgás lehetőségeket ízületenként
 • Szakszerűen elvégezni a vérzéses sérülésnek megfelelő sebellátást, és a traumás sérülések elsősegélynyújtását a szakember megérkezéséig
 • Minden népbetegséghez, ellenjavallattól mentes gyakorlatanyagot rendelni
 • Különböző korosztályoknak, megfelelően adagolni az edzésterhelést
 • Az edzést pontosan és szakszerűen vezetni
 • Elemezni és értékelni az edzéstervek (foglalkozástervek) gyakorlati megvalósítását, a tapasztalatokat hasznosítani további munkája során Szükség esetén rajzírást alkalmazni
 • Gyakorlatokat bemutatni szakszerűen, helyes technikával
 • Bemutatni a saját sportági mozgásforma mozgáselemeit
 • Igények és célok figyelembevételével ajánlásokat tenni az egyes órák látogatására
 • Csoportos fitness instruktori feladatait, a motorikus képességek biológiai alapjainak szem előtt tartása mellett ellátni
 • A motorikus képességek szenzitív időszakainak figyelembevételével sportfoglalkozást tartani
 • Ízületi mozgékonyság fejlesztésére irányuló gyakorlatokat bemutatni
 • Szükség esetén használni a táplálékkiegészítés módszereit
 • A nem legális teljesítményfokozó módszerek (dopping) használatának káros hatásairól részletes információval rendelkezni
 • Az egyén fizikai állapotát és az edzettséget anamnézis és tesztek segítségével ellenőrizni és nyomon követni
 • Kiválasztani és elkészíteni a potenciális ügyfelek edzettségi állapotának, igényeinek megfelelő edzésprogramokat
 • Az edzéselveket saját és mások edzésénél is szem előtt tartan
 • A pulzusmérés segítségével meghatározni az edzéscélok eléréséhez szükséges edzés- és célzónát
 • Felhasználni a mozgástanítás folyamatában a mozgástanulás, mozgásszabályozás ismereteit
 • Edzéstervet készíteni, edzésterv szerint edzeni és edzést tartani
 • Gimnasztikai gyakorlatokat helyes technikával bemutatni
 • A természetes mozgásokra építve új mozgásokat tanítani
 • Alkalmazni a rendgyakorlatokat
 • Ha a módszertan megkívánja, testnevelési játékokat alkalmazni az edzésen belül
 • Helyesen felépített általános gimnasztikai bemelegítést tartani, speciális esetben sportági tartalommal kiegészítve
 • Gyakorlatokat tervezni és instruálni a szakleírás és a szaknyelv segítségével
 • Alkalmazni a munkája során a szakleírás és szaknyelv használatát
 • Gyakorlatókat tervezni rajzírással
 • Demonstrálni a tengelyeket, síkokat a testen, ízületenként
 • Csoportos mozgásprogramokat tervezni, szervezni és hatékonyan alkalmazni azok módszereit
 • Szakszerűen használni a csoportos óravezetéshez szükséges verbális és nonverbális kommunikációt
 • Szabályoknak megfelelő alapórát tartani
 • A csoportos óravezetés mozgásanyagát helyes technikával végrehajtani, szemléltetni
 • Hangulatos, motiváló csoportos órát tartani, a résztvevők stílusához, igényeihez igazítva
 • Készség szinten alkalmazni a csoportos órák mozgásanyagát
 • A csoportos órákra jellemző speciális zenét magabiztosan és szabályosan használni
 • Szakszerűen és célirányosan adagolni a résztvevőkre ható terhelést
 • Csoportos órák követelményeinek megfelelő erősítő, tónusfokozó órát tartani
 • Szakszerűen alkalmazni a regeneráló és fejlesztő hatású nyújtás módszertanát az ízületi mozgékonyság megtartásának, fejlesztésének területén Szabályoknak megfelelő step alapórát tartani
 • Különböző korosztályoknak és célcsoportoknak, különböző edzéscéllal órát tervezni és vezetni, a preventív szemlélet szem előtt tartásával
 • A felismert edzésártalmak tünetei alapján megfelelően módosítani a bemelegítés tartalmát, az alkalmazott módszereket és eszközöket
 • Szakszerűen tájékoztatni a fitnesz létesítmény szolgáltatásaival és programjaival kapcsolatban
 • A motorikus képességek fejlesztésének szenzitív időszakai szerint tervezni és vezetni sportfoglalkozásokat
 • A fejlődő szervezet egészségügyi és funkcionális igényeit figyelembe véve edzést tervezni és vezetni
 • Kezelni a szakterületén használatos irodatechnikai és informatikai eszközöket, szoftvereket és alkalmazásokat (pl. számítógép, tablet, videó kamera, pulzusmérő óra, bioimpedancia analizátor, egészségi állapot monitorozására alkalmas applikációk stb.). Ellátni a szakmájához kapcsolódó adminisztratív és dokumentációs feladatokat (pl. jegyzőkönyvvezetés, nyilvántartások, beszámolók, feljegyzések stb.)
 • Pontosan és közérthetően használni a sportszakmai terminológiát, hatékonyan kommunikálni a célcsoporttal a kommunikációs szituációnak és az életkori sajátosságoknak megfelelően.
 • Bemelegítést tervezni, szervezni és vezetni különböző létszámú és korú csoportok számára változatos körülmények között (pl. sportpályán, vízben, hóban, jégen stb.)
 • A bemelegítés céljainak megfelelően összeállítani a gyakorlatanyagot, a használandó eszközlistát
 • A bemelegítést a szervezet anatómiai és élettani sajátosságaival összhangban megtervezni
 • Általános bemelegítést összeállítani és levezetni a sporttevékenységhez igazodó szakmai tartalommal
 • Változatos formában használni a gimnasztika mozgás- és gyakorlatrendszerét a célcsoportnak és az edzéscélnak megfelelően
 • A kidolgozott bemelegítést levezényelni, ellenőrizni, a hibákat kijavítani
 • Az anatómiai, korszerű sport-, egészségtudományi ismereteit felhasználva sporttevékenységeket összeállítani
 • Felmérni a fizikai állapotot diagnosztikai eszközök által, meghatározni az egyén fizikai állapotából eredő eredményeket (pl. BMI, energiaszükséglet, erőnlét és hajlékonyság, testzsír százalék, aktuális zsírtömeg, folyadékfogyasztás) azokat szakszerűen értékelni és elemezni
 • Munkája során felhasználói szinten kezelni a sport és egészségmegőrzést támogató számító-gépes programokat, szoftvereket (pl. edzettségi állapot mérésére alkalmas applikációk) alkalmazásokat
 • A sport specifikus állapotfelmérés végzését követően, feltárni az ügyfél fizikai állapotából eredő (pl. erőnléti, állóképességi) hiányosságait, fejlesztendő készségeit, képességeit
 • Megtervezni a fizikai képességek célirányos fejlesztését
 • A vele együttműködő ügyfeleket motiválni, edzés közben kellemes légkört teremteni
 • Hatékonyan kezelni a szakterületén felmerülő esetleges konfliktusokat
 • Egészségmegőrző tevékenységet végezni, egészségfejlesztő programokat tervezni, megvalósítani
 • Egészségtudatos szemléletmódot kialakítani
 • Kiválasztani, összeállítani a krónikus betegeknek megfelelő mozgásprogramokat
 • Csoportos funkcionális mozgásprogramokat tervezni, szervezni, annak módszereit hatékonyan alkalmazni, szükség esetén módosításokat végrehajtani az óra típusát illetően
 • Csoportba szervezni a közel azonos korosztályú, képességű, vagy edzettségi szintű egyéneket, és edzésprogramokat ír számukra
 • Szakszerűen ismertetni a fitnesz létesítmény szolgáltatásait és programjait
 • A munkakörét érintő új módszereket, ismereteket felderíteni, fejleszteni önmagát
 • Megszervezni és megtervezni amatőr sportolók tevékenységét, edzésprogramját
 • Sporttevékenységeket tervezni, szervezni és vezetni különböző létszámú és korú csoportok számára változatos körülmények között (pl. sportpályán, vízben, hóban, jégen stb.)
 • Kapcsolatot tartani a sporttevékenység tervezésében, szervezésében és lebonyolításában együttműködő szakemberekkel, szülőkkel és a szervezet partnereivel

 

A csoportos fitness instruktor tanfolyam főbb témakörei:

 • élettani ismeretek és elsősegélynyújtás
 • edzéselmélet és gimnasztika
 • csoportos kondicionálás

 

GYIK – CSOPORTOS FITNESS INSTRUKTOR TANFOLYAM

HOGYAN TUDOK JELENTKEZNI A CSOPORTOS FITNESS INSTRUKTOR TANFOLYAMRA?

Részvételi szándékod  a +36 20 318 6092 és +36 20 430 9932 telefonszámainkon, illetve a https://www.tanfolyamokneked.com/jelentkezem/ elektronikus elérhetőségünkön tudod jelezni!

A képzésünkre való jelentkezésed a jelentkezési lap leadásával és a csoportos fitness instruktor tanfolyam díjának befizetésével válik véglegessé.

VAN LEHETŐSÉG RÉSZLETFIZETÉSRE?

Igen, van rá lehetőség. Részleteiről érdeklődj jelentkezéskor!

A TANFOLYAM ONLINE VAGY SZEMÉLYES JELENLÉTTEL ZAJLIK?

Csoportos fitness instruktor tanfolyamunk jelenleg online elméleti és gyakorlati kontakt óra keretei között zajlik.

MENNYIT HIÁNYOZHATOK AZ ALKALMAKRÓL?

Javasoljuk, hogy ha megoldható, minden órán vegyenek részt a hallgatók, tekintettel arra, hogy csoportos fitness instruktor képzésünk nagyon gyakorlatorientált tudást ad át.

A csoportos fitness instruktor tanfolyamról való megengedett hiányzás a kötelező képzési órák 20 %-át nem haladhatja meg!

Bármilyen egyéb kérdés felmerülésekor keress bennünket bizalommal telefonos vagy elektronikus elérhetőségeinken!

ŐSZI AKCIÓ! vagy Végezd el bármelyik tanfolyamunkat akár INGYEN!

Csökkentsd saját tanfolyamod árát!

Iratkozzon be 1 barátod és 10 % kedvezményt kapsz!
Iratkozzon be 2 barátod és 20 % kedvezményt kapsz!

Vedd fel velünk a kapcsolatot és küldjétek be jelentkezési lapotokat minél hamarabb!