Képzett segédápoló

Tanfolyam

A képzett segédápoló iránti munkaerőpiaci igény folyamatosan növekszik!

Ezt a megnövekedett igényt tovább erősít az utóbbi években tapasztalt egészségügyi veszélyhelyzet, hiszen a járványügyi intézkedések által támasztott humánerőforrás biztosítása mára mind gazdasági, mind társadalmi szempontból kiemelt prioritássá emelkedett!

Nálunk könnyen, egyszerűen, gyorsan, ráadásul verhetetlen áron szerezhetsz piacképes segédápoló szaktudást!

 

A képzett segédápoló képzés célja: 

A segédápoló közreműködik az egészségügyi ellátás során a megelőző, gyógyító-, gondozó-, és rehabilitációs folyamatokban. Ellátja mindazon, a szakellátás tevékenységeit kiegészítő feladatokat, melyek az ellátás, gondozás, rehabilitáció folyamatában alapvetőek, de  jellemzően nem tartoznak az egészségügy fő szakmai tevékenységei közé. A segédápoló munkájával tehermentesíti az egészségügy szakembereit a betegellátás szükséges, de nem kifejezetten szakmai feladatairól. A segédápoló alapápolási feladatokat lát el. Segíti a beteget az alapvető szükségletek (alvás, pihenés, mozgás, higiénés, táplálkozás, normál légzés, testhőmérséklet, ürítés, biztonság) kielégítésben. Szakszerűen alkalmazza az ápolási eszközöket és a gyógyászati segédeszközöket. Beteg-megfigyelési tevékenységet végez, a beteg állapotában bekövetkezett változásokat azonnal jelzi az ápolónak, az orvosnak. szükség esetén elsősegélyt nyújt, megkezdi az alapszintű újraélesztést. Közreműködik a gondozási és egészségfejlesztési tevékenységekben. Feladatait irányítás és felügyelet mellett végzi. Munkája során betartja a munkavédelmi, egészségvédelmi, higiénés és ápolásszakmai szabályokat. Etikus magatartást tanúsít a betegellátás során, valamint munkatársi kapcsolataiban.

A képzett segédápoló képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:

Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai végzettségre, szakmai gyakorlatra nincs szükség a tanfolyam elvégzéséhez!

Egészségügyi alkalmasság szükséges a tanfolyam elvégézéhez.

A képzett segédápoló képzés tanúsítása:
Államilag elismert tanúsítvány

Képzési idő:
400 óra (elmélet online óra keretein belül, gyakorlat kontakt óra formájában)

A képzett segédápoló képzés során megszerezhető kompetenciák:

 

A szakmai képzés eredményes elvégzése a képesítő bizonyítvány birtokában a képzésben résztvevő képes lesz:

 • Képes a szakmai, etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére.
 • Képes a módszeres munkavégzésre.
 • Képes az egyén életkorának és élethelyzetének megfelelő gondozási feladatokat elvégezni.
 • Képes aktívan részt venni az egészség fejlesztését célzó rendezvények,  szúró programok lebonyolításában.
 • Képes eligazodni egészségügyi ellátórendszerben.
 • Képes empátiára, toleranciára.
 • Képes az ápolási munka során előforduló ápolásetikai és betegjogi problémákat jelezni. Képes méréseit, megfigyeléseit lázlapon, betegmegfigyelő lapon dokumentálni.
 • Képes előkészíteni az eszközöket, anyagokat a megfelelő sterilizálási eljáráshoz, továbbá a steril anyagokat a szabályoknak megfelelően kezelni, tárolni.
 • Képes alkalmazni az alapvető higiénés rendszabályokat.
 • Képes biztosítani a kórterem/vizsgáló helyiség rendjét, valamint biztonságos, nyugodt környezetet tud kialakítani a beteg számára.
 • Képes fertőtleníteni a beteggel közvetlenül, vagy közvetve érintkező tárgyakat, eszközöket, felületeket.
 • Képes a használt textíliákat a szabályoknak megfelelően kezelni és tárolni.
 • Képes a vizithez, konzíliumhoz előkészülni.
 • Képes részt venni a fertőző beteg elkülönítésében, továbbá a fertőző beteg alapápolását el tudja végezni.
 • Képes a beteget vizsgálatra kísérni, szállítani, és mindezek során megfelelően alkalmazni a betegszállítás eszközeit.
 • Képes elvégezni a beteg általános megtekintését, felmérni a beteg fizikális állapotát.
 • Képes részt venni a beteg teljesköríti megfigyelésében.
 • Képes egyszerű eszközös vizsgálatokat, vitális paraméterek megfigyelését elvégezni, és az eredményeket dokumentálni.
 • Képes felfogni, és szükség esetén gyűjteni a beteg testváladékait, felismerni és jelezni a váladékok kóros eltéréseit.
 • Képes mérni és dokumentálni a beteg által bevitt és ürített folyadékmennyiséget.
 • Képes segítséget nyújtani és intimitást biztosítani a páciens számára az alapvető szükségletek (táplálkozás, higiénés szükséglet, alvás, pihenés, mozgás, ürítés, biztonság, normál légzés, testhőmérséklet) kielégítéséhez, biztosítani a beteg komfortját.
 • Képes segítséget nyújtani a különböző akadályozottsággal élő emberek számára a speciális szükségleteik kielégítésében.
 • Képes sztómák mindennapi gondozási feladatait elvégezni sztómával élő betegnél, a beteg önellátó képességének csökkenése esetén.
 • Képes a nyomási fekély kialakulását megelőző eszközöket és ápolási technikákat alkalmazni a tartósan fekvő beteg ápolása során.
 • Képes nyomási fekély jeleit felismerni és jelezni. Képes gyógyászati segédeszközöket (mozgást, kommunikációt és tájékozódást, személyi gondoskodást segítő eszközök, műfogsor), kényelmi eszközöket alkalmazni a betegnél, vagy segíteni a beteget annak használatában.
 • Munkája során képes kulturált kommunikációt folytatni a betegekkel, családtagjaikkal, munkatársakkal.
 • Képes hatékonyan kommunikálni látás-, hallás-, beszéd- és értelmi fogyatékos emberrel.
 • Képes alapszintű elsősegélyt nyújtani.
 • A betegek ápolása, gondozása során biztonságos környezetet és munkakörülményeket képes kialakítani. Képes előírásoknak megfelelően használni az egyéni védőeszközöket
 • Képes a munkája során keletkezett kommunális és veszélyes hulladékot az előírásoknak megfelelően kezelni, tárolni.
 • Képes a vizsgálati mintát a laboratóriumba eljuttatni. Képes enterális gyógyszereket, előre csomagolt formában, adagolt készítményeket elrendelés alapján beadni.
 • Képes előre töltött adagban elérhető készítmény esetében subcutan, illetve intramuscularis injekciót (deltaizomba) beadni, az injekciózás esetleges szövődményeit felismerni.
 • Képes vércukrot mérni, vizeletvizsgálatot kivitelezni gyorsteszttel.
 • Képes egyszerű, betegágy mellett végezhető labordiagnosztikai módszereket alkalmazni.
 • Képes az előírásoknak megfelelően végezni munkáját.
 • Képes a munkavédelmi és a tűzvédelmi előírások betartására.

 

GYIK – KÉPZETT SEGÉDÁPOLÓ TANFOLYAM

HOGYAN TUDOK JELENTKEZNI A KÉPZETT SEGÉDÁPOLÓ TANFOLYAMRA?

Részvételi szándékod  a +36 20 318 6092 és +36 20 430 9932 telefonszámainkon, illetve a https://www.tanfolyamokneked.com/jelentkezes/ elektronikus elérhetőségünkön tudod jelezni!

A képzésünkre való jelentkezésed a jelentkezési lap leadásával és a képzett segédápoló tanfolyam díjának befizetésével válik véglegessé.

VAN LEHETŐSÉG RÉSZLETFIZETÉSRE?

Igen, van rá lehetőség. Részleteiről érdeklődj jelentkezéskor!

A TANFOLYAM ONLINE VAGY SZEMÉLYES JELENLÉTTEL ZAJLIK?

Képzett segédápoló tanfolyamunk jelenleg online elméleti és gyakorlati kontakt óra keretei között zajlik.

MENNYIT HIÁNYOZHATOK AZ ALKALMAKRÓL?

Javasoljuk, hogy ha megoldható, minden órán vegyenek részt a hallgatók, tekintettel arra, hogy képzett segédápoló tanfolyamunk nagyon gyakorlatorientált tudást ad át.

A képzett segédápoló tanfolyamról való megengedett hiányzás a kötelező képzési órák 20 %-át nem haladhatja meg!

Bármilyen egyéb kérdés felmerülésekor keress bennünket bizalommal telefonos vagy elektronikus elérhetőségeinken!

ŐSZI AKCIÓ! vagy Végezd el bármelyik tanfolyamunkat akár INGYEN!

Csökkentsd saját tanfolyamod árát!

Iratkozzon be 1 barátod és 10 % kedvezményt kapsz!
Iratkozzon be 2 barátod és 20 % kedvezményt kapsz!

Vedd fel velünk a kapcsolatot és küldjétek be jelentkezési lapotokat minél hamarabb!