Logisztikai feldolgozó

Tanfolyam

A logisztika a nemzetgazdaság minden területén fontos szerepet játszik!

Hatékony működése elengedhetetlen a versenyképesség javításában, a termelés volumenének emelésében, a kereskedelem gyors és pontos lebonyolításában!
A logisztikai feldolgozó segíti a logisztikai tevékenységek során szükséges anyagok és eszközök beszerzését, elosztását és felhasználását.
Összegzi a beérkező igényeket, a piaci lehetőségeket, vásárlási feltételeket.
Információt szerez a meglévő készletről, ajánlatokat kér be a szállítóktól és összegyűjti a megrendelő igényeit a vezetőség számára.
Nyilvántartja a szállítási határidőket és a határidőknek megfelelően ütemezi a munkákat.
Segítséget nyújt a rakodási tevékenység megszervezésében, illetve gondoskodik a rakodás személyi és tárgyi feltételeiről.
Adminisztrációs feladatokat lát el, nyilvántartást vezet, jegyzőkönyveket és üzleti leveleket ír.
A munkakörével együtt járó kihívások mellett adminisztratív feladatokat lát el.
Nálunk könnyen, gyorsan, ráadásul verhetetlen áron szerezhetsz piacképes logisztikai feldolgozó szaktudást!

 

A logisztikai feldolgozó képzés célja: 

Olyan szakemberek képzése, aki képes:

 • a mások által létrehozott digitális tartalmakat különböző formátumokban (pl. szöveg, táblázatok, képek stb.) szerkeszteni.
 • a szövegszerkesztő formázás alapvető szabályait betartani és a táblázatkezelő programot használni.
 • internetet biztonságosan használni, a biztonságos internethasználat szabályait betartani.
 • felismerni a veszélyforrásokat és tudja mi a teendő, ha bekövetkezik a baleset.
 • megérteni a kereskedelemben előforduló rendkívüli események kezelési módjait.
 • ellátni a veszélyes áruk tárolásához szükséges raktározási feladatokat, munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat.
 • megismerni az egyes bizonylatok szakmai tartalmát, kiválasztani az egyes közlekedési alágazatokhoz kapcsolódó információkat.
 • részletesen megismerni a készletgazdálkodás fogalmát, valamint a készletgazdálkodás során használt különböző készletszintek fogalmait, jellemzőit.
 • felmérni az árukészletet, a rendelések előkészítéséhez szükséges feladatokat.
 • megismerni a bevételezéshez, komissiózáshoz, expediáláshoz szükséges feladatokat, a különböző tárolási módokat és anyagmozgató eszközöket.
 • azonosítani a bevételezéshez, komissiózáshoz, expediáláshoz szükséges feladatokat, a különböző tárolási módokat és anyagmozgató eszközöket.
 • megismerni az egyes bizonylatok szakmai tartalmát, kiválasztani az egyes munkafolyamathoz kapcsolódó információkat.
 • megismerni a leltározási és selejtezési jegyzőkönyv kitöltésének szabályait, az alapvető leltártípusokat és a leltáreredmény számításának módját.

 

 

A logisztikai feldolgozó képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:

Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése.

Szakmai végzettségre, szakmai gyakorlatra nincs szükség a tanfolyam elvégzéséhez!

Egészségügyi alkalmasság nem szükséges a tanfolyam elvégzéséhez.

 

A logisztikai feldolgozó képzés tanúsítása:

Államilag elismert tanúsítvány

A logisztikai feldolgozó tanfolyam végén államilag elismert tanúsítvány kerül kiállításra, amelynek birtokában a tanuló egyénileg tud logisztikai feldolgozó vizsgára jelentkezni bármelyik kijelölt vizsgahelyen.

Cégünk több országos vizsgahelyszínnel is különösen jó kapcsolatot ápol, így kollégáink – igény esetén -, segítenek a logisztikai feldolgozó tanfolyam végén a vizsgajelentkezés lebonyolításában is.

 

Képzési idő:
400 óra (elmélet online óra keretein belül, gyakorlat kontakt óra formájában)

 

A logisztikai feldolgozó képzés során megszerezhető kompetenciák:

 

A szakmai képzés eredményes elvégzése a képesítő bizonyítvány birtokában a képzésben résztvevő képes lesz:

 • Üzleti levelet, szállítási értesítést és megrendeléseket írni elektronikusan a tartalmi és formai követelményeknek megfelelően.
 • Megadott szempontok szerint szövegszerkesztő, illetve táblázatkezelő szoftverrel dokumentumot, illetve táblázatot készíteni és formázni.
 • A megadott szempontok szerint információt keresni az interneten, kiválasztani és feldolgozni azokat.
 • Kapcsolatot tartani a beszállítókkal, termelőkkel, ellenőrizni a szállítási folyamatokat.
 • Betartani munka-, balesetvédelmi, és egészségügyi előírásokat.
 • Besorolni az árukat a megfelelő tűzveszélyességi kategóriába és tűzvédelmi szempontból azonosítani az együttes anyagtárolás veszélyeit.
 • Előkészíteni az egyes járművek közlekedéséhez használatos nyomtatványokat. pl. szállítólevél, fuvarlevél, árukísérő, egyéb okmányok.
 • Használni és elemezni a különböző készletszintekhez tartozó szakkifejezéseket, csoportosítani a termékeket a fogyasztói kereslet alapján (kurrens, inkurrens, standard áruk).
 • Megvizsgálni a készletek nagyságát a nyilvántartás és a tényleges készletfelmérés adataiból.
 • Kezelni a raktár áruforgalmát.
 • Feldolgozni a megrendelések ütemezését, folyamatosan kapcsolatot tartani a munkatársakkal.
 • Ellenőrizni a raktárba beérkezett árukat mennyiségileg és minőségileg.
 • Komissiózásnál a megrendelések alapján kiszedési jegyzéket összeállítani és megtervezni a különböző termékcsoportok csomagolásának követelményeit (pl.: darabáru, egységrakomány, veszélyes áru).
 • Előkészíteni és kitölteni az áruforgalom adott szakaszához kapcsolódó bizonylatokat. (bevételezési bizonylat, kiadási bizonylat, raktári nyilvántartó karton stb.)
 • Ellenőrizni a raktár áruforgalmát, a megrendelések ütemezését.
 • Kitölteni a leltározáshoz szükséges alapvető dokumentációt pl.: leltárfelvételi ívet, leltáreredményt számol, kiállítja a selejtezési jegyzőkönyvet.

Logisztikai feldolgozó tanfolyam főbb témakörei:

 • Vállalkozások működtetése
 • Kommunikáció
 • Digitális alkalmazások
 • Logisztikai alapok

 

GYIK – LOGISZTIKAI FELDOLGOZÓ TANFOLYAM

HOGYAN TUDOK JELENTKEZNI A LOGISZTIKAI FELDOLGOZÓ TANFOLYAMRA?

Részvételi szándékod  a +36 20 318 6092 és +36 20 430 9932 telefonszámainkon, illetve a https://www.tanfolyamokneked.com/jelentkezes/ elektronikus elérhetőségünkön tudod jelezni!

A képzésünkre való jelentkezésed a jelentkezési lap leadásával és a logisztikai feldolgozó tanfolyam díjának befizetésével válik véglegessé.

VAN LEHETŐSÉG RÉSZLETFIZETÉSRE?

Igen, van rá lehetőség. Részleteiről érdeklődj jelentkezéskor!

A TANFOLYAM ONLINE VAGY SZEMÉLYES JELENLÉTTEL ZAJLIK?

Logisztikai feldolgozó tanfolyamunk jelenleg online elméleti és gyakorlati kontakt óra keretei között zajlik.

MENNYIT HIÁNYOZHATOK AZ ALKALMAKRÓL?

Javasoljuk, hogy ha megoldható, minden órán vegyenek részt a hallgatók, tekintettel arra, hogy logisztikai feldolgozó tanfolyamunk nagyon gyakorlatorientált tudást ad át.

A logisztikai feldolgozó tanfolyamról való megengedett hiányzás a kötelező képzési órák 20 %-át nem haladhatja meg!

Bármilyen egyéb kérdés felmerülésekor keress bennünket bizalommal telefonos vagy elektronikus elérhetőségeinken!

ŐSZI AKCIÓ! vagy Végezd el bármelyik tanfolyamunkat akár INGYEN!

Csökkentsd saját tanfolyamod árát!

Iratkozzon be 1 barátod és 10 % kedvezményt kapsz!
Iratkozzon be 2 barátod és 20 % kedvezményt kapsz!

Vedd fel velünk a kapcsolatot és küldjétek be jelentkezési lapotokat minél hamarabb!