Pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens)

Tanfolyam

PEDAGÓGIAI MUNKATÁRS (pedagógiai asszisztens) tanfolyam Debrecen, Nyíregyháza, Mátészalka, Békéscsaba, Miskolc és Kisvárda vonzáskörzetében, akár online is!

 

Család- és gyermekcentrikus országunkban folyamatosan egyre nagyobb hangsúlyt kap a gyermekek testi- és lelki fejlődése. Az országos szintű intézmény-beruházásoknak köszönhetően egyre több pedagógiai állás válik elérhetővé!

Soha nem volt még ekkora szükség a gyermekekkel kapcsolatos munkakörökben az elhivatott és lelkiismeretes szakemberekre!

Az országosan megnövekedett szakemberszükségletre tekintettel Pedagógiai munkatárs (Pedagógia asszisztens) képzést indítunk!

A Magyar Felnőttképzési Centrum egyik legnagyobb Hajdú-Bihar megyei felnőttképzési intézmény, amely mindig is nagy lelkesedéssel indította el a Pedagógiai képzéseit, ilyen például a pedagógiai asszisztens képzés is, hogy hozzájárulhassunk a minőségi oktatáshoz és ezzel együtt egy versenyképes gazdaság virágzásához.

Pedagógiai asszisztens képzés célja:

A pedagógiai asszisztens szakmai képzésünk célja, hogy a képzésben résztvevő a képzés eredményes elvégzésével képessé váljon óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb gyermeknevelő, gondozó intézményben felsőfokú végzettségű szakember irányítása mellett a kompetenciahatárokat betartva közreműködni a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában.
Részt tudjon venni az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában.
Képes legyen felügyelni, kísérni a csoportot, gondozási feladatokat ellátni, részt venni a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában.
Koordinálni tudja a család és az intézmény kapcsolattartását.

A pedagógiai asszisztens képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:

Iskolai végzettség: érettségi bizonyítvány
Egyéb feltételek: felnőttképzési jogviszony létesítése, az Felnőttképzésről szóló törvény által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződés megkötése

A pedagógiai asszisztens képzés díja:

110.000,- Ft (+ 45.000,- Ft vizsgadíj)
(ez a teljes fizetendő díj, az összeget ÁFA nem terheli)

A pedagógiai asszisztens képzés tanúsítása:

Államilag elismert tanúsítvány

Képzési idő:

900 óra (elmélet online óra keretein belül)

A pedagógiai asszisztens képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • Pedagógiai feladatokat felismerni, rendszerezni és alkalmazni a gyakorlatban
 • A nevelés színtereit komplexen értelmezni.
 • Alkalmazni a gyermek komplex, több szempontú megismerésének módszereit.
 •  Felismeri az egyes gyógypedagógiai csoportokat, fogalmakat és bekapcsolódni az SNI-s gyermek fejlesztő foglalkozásaiba.
 • A személyiségalapú megközelítésre.
 •  Az ember alapvető és magasabb rendű szükségleteinek azonosítására a gondozási, nevelési folyamatban.
 • Különbséget tenni az egyes kötődési mintázatok személyiségfejlődésre gyakorolt hatásai között.
 • Munkáját az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodva megszervezni.
 • Különbséget tenni a nevelő személyiségtulajdonságainak hatásai között.
 • Információk szerzésére és kezelésére a rábízott gyermek/tanuló családjáról.
 • Különbséget tenni az egyes konfliktustípusok között, kezdeményezni feltárásukat.
 • Elemezni a rábízott gyermek/tanuló szociális kapcsolatrendszerében megjelenő deviáns elemeket.
 • Kezdeményezni az adekvát kapcsolatfelvételt a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekkel/tanulóval és családjával.
 • Párhuzamot vonni a hátrányos helyzet, a veszélyeztetettség és a bűnelkövetés között. Megkülönböztetni a család és az iskola felelősségét.
 • Együttműködni a krízishelyzetek feltárásában, elemezni a tudomására jutott tényeket. Különbséget tenni tények és hipotézis között.
 • A családtagokkal történő kapcsolatfelvételre, és az adekvát kommunikációra.
 • Együtt gondolkodásra a pedagógussal a csoport szabadidős tevékenységeinek megszervezésében.
 • Megkülönböztetni az óvodai és iskolai programok jellemzőit.
 • A programokhoz megszervezéséhez szükséges források előteremtésére.
 • Különbséget tenni a nemzeti, a természeti és a magánjellegű ünnepek között.
 • Játékeszközök beszerzésére, forrásteremtésre.
 • A közművelődési intézmények közül kiválasztani az életkorhoz igazodó programot biztosító intézményt.
 • Együttműködni a családdal, kapcsolatteremtésre, pedagógiai kommunikációra.
 • Véleményt alkotni, tapasztalatokat megfogalmazni egy-egy programmal kapcsolatban.
 • Megfelelő körülményeket teremteni a rá bízott gyermek/tanuló egészséges személyiség-fejlődéséhez.
 • Megteremteni a gyermek/tanuló egészséges életkörülményeit.
 • Az individuális segítségnyújtásra.
 • Összefüggéseket keresni és találni a testtömegindex, az egészséges tápanyagok és a táplálék mennyisége között és ezt demonstrálni a gyermeknek/tanulónak.
 • A pihenés, alvás környezetei feltételeinek előkészítésére.
 • Kielégíteni az óvodáskorú és az iskoláskorú gyermek komfortérzetét.
 • Az adekvát kommunikációra.
 • Betartani a kapcsolatteremtés szabályait.
 • Üdvözölni a gyermeket, családot, bemutatkozásában a lényeges elemekre szorítkozni, kerülni a személyes elemeket. Kommunikációjával fenntartani hallgatósága érdeklődését.
 • Személyesen, telefonon és írásban kapcsolatot kezdeményezni és válaszolni.
 • Bizalmi légkört kialakítani és fenntartani a gyermekkel/tanulóval és családjával.
 • Önállóan, de a pedagógus iránymutatása alapján végezni munkáját. Betartani a
 • szakmai kompetenciájának határait
 • Felelősséget vállalni munkájáért és együttműködni a pedagógussal.
 • Munkája során szem előtt tartani a szakma etikai szabályait, és az egyéni bánásmód
 • jelentőségét, a gyermek/tanuló érdekeit, autonómiáját, identitását
 • Kompetenciahatárait megtartani, támogatni a rászoruló gyermeket/fiatalt és családját

A pedagógiai asszisztens tanfolyam főbb témakörei:

 • Pedagógiai, pszichológiai ismeretek
 • Családpedagógiai alapismeretek
 • Szabadidőpedagógia
 • Gondozás és egészégnevelés
 • Kommunikáció és viselkedés kultúra

GYIK – PEDAGÓGIAI MUNKATÁRS (PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS) TANFOLYAM

 

HOGYAN TUDOK JELENTKEZNI A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS TANFOLYAMRA?

Részvételi szándékod a +36 20 318 6092 és +36 20 430 9932 telefonszámainkon, illetve a https://www.tanfolyamokneked.com/jelentkezes/ elektronikus elérhetőségünkön tudod jelezni!
A képzésünkre való jelentkezésed a jelentkezési lap leadásával és a pedagógia asszisztens tanfolyam díjának befizetésével válik véglegessé.

VAN LEHETŐSÉG RÉSZLETFIZETÉSRE?

Igen, van rá lehetőség. Részleteiről érdeklődj jelentkezéskor!

A TANFOLYAM ONLINE VAGY SZEMÉLYES JELENLÉTTEL ZAJLIK?

Pedagógiai asszisztens tanfolyamunk jelenleg online elméleti és gyakorlati kontakt óra keretei között zajlik.

MENNYIT HIÁNYOZHATOK AZ ALKALMAKRÓL?

Javasoljuk, hogy ha megoldható, minden órán vegyenek részt a hallgatók, tekintettel arra, hogy pedagógiai asszisztens képzésünk nagyon gyakorlatorientált tudást ad át.
A pedagógiai asszisztens tanfolyamról való megengedett hiányzás a kötelező képzési órák 20 %-át nem haladhatja meg!

Bármilyen egyéb kérdés felmerülésekor keress bennünket bizalommal telefonos és elektronikus elérhetőségeinken!

 

ŐSZI AKCIÓ! vagy Végezd el bármelyik tanfolyamunkat akár INGYEN!

Csökkentsd saját tanfolyamod árát!

Iratkozzon be 1 barátod és 10 % kedvezményt kapsz!
Iratkozzon be 2 barátod és 20 % kedvezményt kapsz!

Vedd fel velünk a kapcsolatot és küldjétek be jelentkezési lapotokat minél hamarabb!