Dajka

Tanfolyam

Minden vágyad az volt, hogy olyan helyen dolgozz, ahol kellemes, vidám környezetben rajongásig szeretnek? Ha igen, mi tudjuk, hogy melyik képzésünkkel töltheted be életed álom-munkakörét!

DAJKA KÉPZÉST indítunk, melynek megszerzése után bölcsődében, óvodában, vagy akár gyermekotthonban is dolgozhatsz! A gyermeknevelési intézményekben vidám hangulatban, a gyermekek maximális rajongása és ragaszkodása mellett végezhetsz társadalmunkra nézve igazán hasznos munkát!

Miről szól a dajka képzés?

A dajka bölcsődében, óvodában, gyermekotthonban dolgozó szakember. A gondozás és nevelés intézményeiben dolgozó pedagógusok és kisgyermeknevelők segítőtársa a gyermek nevelésében, gondozásában. A kisgyermekkorú és az óvodáskorú gyermek fejlődését egyebek között a velük foglalkozó szakemberek szakmai tudása, képzettségének minősége garantálja. A kisgyermekkortól az óvodáskor végéig tartó fejlődési ívben kiemelkedő szerephez jutnak a ragaszkodási kapcsolatok, kötődési élmények. A dajka a visszatérő találkozások, az együttesen átélt élmények, a közösen végzett tevékenységek által válik érzelmileg fontos személlyé kisgyermekkorban és óvodáskorban.

A dajka képesítés hivatott bővíteni azon szakemberek körét, mely a pedagógus és a kisgyermeknevelő mellett biztosítja a fejlődés személyi feltételeit és a családdal történő együttműködést. Ez garantálja a társadalmi hasznosságát.

A dajkaképzés célja:

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a dajka szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

A dajkaképzés feltételei:

Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség
Egyéb feltételek: felnőttképzési jogviszony létesítése, az Felnőttképzésről szóló törvény által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződés megkötése

A dajka képzés díja:

90.000,- Ft (+ vizsgadíj)
(ez a teljes fizetendő díj, az összeget ÁFA nem terheli)

Képzés tanúsítása:

Államilag elismert tanúsítvány

Dajka tanfolyam képzési ideje:

400 óra

A dajka képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • Képes a szakmai, etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére.
 • Képes a módszeres munkavégzésre.
 • Képes a nevelés színtereit komplexen értelmezni.
 • Képes meghatározni a család, a bölcsőde és az óvoda szocializációban betöltött szerepét.
 • Képes információk szerzésére és kezelésére a rábízott gyermek családjáról.
 • Képes empátiára, toleranciára.
 • Képes a személyi gondozási ismeretek alkalmazására.
 • Képes a szakemberekkel való együttműködésre.
 • Egyértelmű és rendszeres visszajelzéseket ad a pedagógusnak / nevelőnek a gyermekek felügyelete, gondozása során észlelt tapasztalatokról.
 • Képes különbséget tenni nevelő személyiségtulajdonságainak hatásai között.
 • Képes megkülönböztetni a bölcsőde és az óvoda gondozási / nevelési feladatait, az intézmények személyi és tárgyi feltételeit.
 • Képes megkülönböztetni az SNI, az integráció, inklúzió, és szegregáció fogalmakat. Az egyéni bánásmód elvét alkalmazza.
 • Képes általános ismereteket speciális helyzetben alkalmazni.
 • Képes nyomon követni a bölcsődés és az óvodás korú gyermek társas kapcsolatainak változásait.
 • Képes megkülönböztetni az agressziót más a gyermek magatartásában megjelenő sajátosságoktól.
 • Képes megkülönböztetni a bölcsődei és az óvodai napirend sajátosságait. Átlátja a bölcsődés korú gyermek alapvető szükségleteit és az óvodáskorú gyermek alapvető tevékenységi formáit.
 • Alkalmazza ismereteit a bölcsődés korú és az óvodáskorú gyermek játéktevékenysége során.
 • Képes hozzájárulni a biztonságos játék feltételeinek megteremtéséhez és a hibás játékok kiszűréséhez, megjavításához.
 • Képes a munkát a személyiségfejlesztés eszközeként értelmezni.
 • Képes a higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre.
 • Képes részt vállalni a biztonságos bölcsőde és óvoda udvar megteremtésében.
 • Képes munkálkodni a bölcsődei és az óvodai programok előkészítésében és lebonyolításában.
 • Életkorspecifikus egészségnevelői feladatok ellátására képes a személyi gondozás, a higiénés szokások kialakítása során.
 • Képes figyelemmel kísérni a gyermek egyéni sajátosságait és a környezet pszichés hatásait a táplálkozás folyamatában.
 • Életkorspecifikusan képes megteremteni a gyermekek szükséges pihenés / alvás igényének kielégítéséhez a megfelelő körülményeket.
 • Képes felismerni a lázas állapotot.
 • Képes adekvát kommunikációra, az egyéni bánásmód és a gondozási folyamat intimitását figyelembe véve.
 • Képes az előírásoknak megfelelően végezni munkáját.
 • Képes ételt átvenni a szállítótól.
 • Képes az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére.
 • Képes megmérni az étel hőmérsékletét, és azt megfelelő hőmérsékleten tartani.
 • Képes ételmintát venni.
 • Képes az ételt a csoportba szállítani.
 • Tud mosogatni.
 • Megfelelő helyre szállítja az ételmaradékot.
 • Képes megítélni a veszélyes tényezők jelenlétét az udvaron. Felismeri a mérgező növényeket.
 • Képes kisebb kerti munkát végezni.
 • Képes a takarítási feladatokat hatékonyan, magas színvonalon elvégezni.
 • Képes a tiszta és a szennyezett felület megkülönböztetésére.
 • Képes a környezet gondozására, tisztántartására.
 • Képes biztonságban tárolni a tisztítószereket.
 • Képes megfelelő védőruházat beszerzésére és használatára.
 • Képes annak megítélésére, hogy mely munkatevékenységeket végezhet együtt a gyermekkel.
 • Képes a gyermek tevékenységének aktív segítésére.
 • Képes a munkavédelmi és a tűzvédelmi előírások betartására.
 • Képes annak megítélésére, hogy milyen helyzetben és milyen gyakorisággal alkalmazza az elektromos kisgépeket

A dajka tanfolyam főbb témakörei:

 • nevelési feladatok a dajka tevékenységében
 • gondozás és egészségvédelem
 • konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében
 • takarítási feladatok a dajka tevékenységében

 

Légy te is hű segítőtársa a gondozás és nevelés intézményeiben dolgozó pedagógusoknak és kisgyermeknevelőknek!

Vegyél te is aktívan részt a jövő generációjának nevelésében, gondozásában!

 


GYIK – DAJKA KÉPZÉS

HOGYAN TUDOK JELENTKEZNI A DAJKA TANFOLYAMRA?

Részvételi szándékod a +36 20 318 6092 és +36 20 430 9932 telefonszámainkon, illetve a https://www.tanfolyamokneked.com/jelentkezes/ elektronikus elérhetőségünkön tudod jelezni!

A képzésünkre való jelentkezésed a jelentkezési lap leadásával és a tanfolyam díjának befizetésével válik véglegessé.

VAN LEHETŐSÉG RÉSZLETFIZETÉSRE?

Igen, van rá lehetőség. Részleteiről érdeklődj jelentkezéskor!

A DAJKA TANFOLYAM ONLINE VAGY SZEMÉLYES JELENLÉTTEL ZAJLIK?

Tanfolyamunk jelenleg online elméleti és gyakorlati kontakt óra keretei között zajlik.

MENNYIT HIÁNYOZHATOK AZ ALKALMAKRÓL?

Javasoljuk, hogy ha megoldható, minden órán vegyenek részt a hallgatók, tekintettel arra, hogy ez a tanfolyam nagyon gyakorlatorientált tudást ad át.
A tanfolyamról való megengedett hiányzás a kötelező képzési órák 20 %-át nem haladhatja meg!

Bármilyen egyéb kérdés felmerülésekor keress bennünket bizalommal telefonos és elektronikus elérhetőségeinken!