Dajka képzés

Tanfolyam

DAJKA tanfolyam Debrecen, Nyíregyháza, Mátészalka, Békéscsaba, Miskolc és Kisvárda vonzáskörzetében, akár online is!

 

Minden vágyad az volt, hogy olyan helyen dolgozz, ahol kellemes, vidám környezetben rajongásig szeretnek?

Ha igen, mi tudjuk, hogy melyik képzésünkkel töltheted be életed álom-munkakörét!

DAJKA végzettséged megszerzése után bölcsődében, óvodában, vagy akár gyermekotthonban is dolgozhatsz!

A gyermeknevelési intézményekben vidám hangulatban, a gyermekek maximális rajongása és ragaszkodása mellett végezhetsz társadalmunkra nézve igazán hasznos munkát!

Miről szól a dajka képzés?

A dajka bölcsődében, óvodában, gyermekotthonban dolgozó szakember. A gondozás és nevelés intézményeiben dolgozó pedagógusok és kisgyermeknevelők segítőtársa a gyermek nevelésében, gondozásában. A kisgyermekkorú és az óvodáskorú gyermek fejlődését egyebek között a velük foglalkozó szakemberek szakmai tudása, képzettségének minősége garantálja. A kisgyermekkortól az óvodáskor végéig tartó fejlődési ívben kiemelkedő szerephez jutnak a ragaszkodási kapcsolatok, kötődési élmények. A dajka a visszatérő találkozások, az együttesen átélt élmények, a közösen végzett tevékenységek által válik érzelmileg fontos személlyé kisgyermekkorban és óvodáskorban.

A dajka képzés során szerzett képesítés hivatott bővíteni azon szakemberek körét, mely a pedagógus és a kisgyermeknevelő mellett biztosítja a fejlődés személyi feltételeit és a családdal történő együttműködést. Ez garantálja a társadalmi hasznosságát.

A dajka képzés célja:

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a dajka szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

A dajka képzés feltételei:

Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség
Egyéb feltételek: felnőttképzési jogviszony létesítése, az Felnőttképzésről szóló törvény által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződés megkötése

A dajka képzés díja:

60.000,- Ft (+ 41.000,- Ft vizsgadíj)
(ez a teljes fizetendő díj, az összeget ÁFA nem terheli)

A dajka képzés tanúsítása:

Államilag elismert tanúsítvány

Dajka tanfolyam képzési ideje:

400 óra

A dajka képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • Képes a szakmai, etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére.
 • Képes a módszeres munkavégzésre.
 • Képes a nevelés színtereit komplexen értelmezni.
 • Képes meghatározni a család, a bölcsőde és az óvoda szocializációban betöltött szerepét.
 • Képes információk szerzésére és kezelésére a rábízott gyermek családjáról.
 • Képes empátiára, toleranciára.
 • Képes a személyi gondozási ismeretek alkalmazására.
 • Képes a szakemberekkel való együttműködésre.
 • Egyértelmű és rendszeres visszajelzéseket ad a pedagógusnak / nevelőnek a gyermekek felügyelete, gondozása során észlelt tapasztalatokról.
 • Képes különbséget tenni nevelő személyiségtulajdonságainak hatásai között.
 • Képes megkülönböztetni a bölcsőde és az óvoda gondozási / nevelési feladatait, az intézmények személyi és tárgyi feltételeit.
 • Képes megkülönböztetni az SNI, az integráció, inklúzió, és szegregáció fogalmakat. Az egyéni bánásmód elvét alkalmazza.
 • Képes általános ismereteket speciális helyzetben alkalmazni.
 • Képes nyomon követni a bölcsődés és az óvodás korú gyermek társas kapcsolatainak változásait.
 • Képes megkülönböztetni az agressziót más a gyermek magatartásában megjelenő sajátosságoktól.
 • Képes megkülönböztetni a bölcsődei és az óvodai napirend sajátosságait. Átlátja a bölcsődés korú gyermek alapvető szükségleteit és az óvodáskorú gyermek alapvető tevékenységi formáit.
 • Alkalmazza ismereteit a bölcsődés korú és az óvodáskorú gyermek játéktevékenysége során.
 • Képes hozzájárulni a biztonságos játék feltételeinek megteremtéséhez és a hibás játékok kiszűréséhez, megjavításához.
 • Képes a munkát a személyiségfejlesztés eszközeként értelmezni.
 • Képes a higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre.
 • Képes részt vállalni a biztonságos bölcsőde és óvoda udvar megteremtésében.
 • Képes munkálkodni a bölcsődei és az óvodai programok előkészítésében és lebonyolításában.
 • Életkorspecifikus egészségnevelői feladatok ellátására képes a személyi gondozás, a higiénés szokások kialakítása során.
 • Képes figyelemmel kísérni a gyermek egyéni sajátosságait és a környezet pszichés hatásait a táplálkozás folyamatában.
 • Életkorspecifikusan képes megteremteni a gyermekek szükséges pihenés / alvás igényének kielégítéséhez a megfelelő körülményeket.
 • Képes felismerni a lázas állapotot.
 • Képes adekvát kommunikációra, az egyéni bánásmód és a gondozási folyamat intimitását figyelembe véve.
 • Képes az előírásoknak megfelelően végezni munkáját.
 • Képes ételt átvenni a szállítótól.
 • Képes az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére.
 • Képes megmérni az étel hőmérsékletét, és azt megfelelő hőmérsékleten tartani.
 • Képes ételmintát venni.
 • Képes az ételt a csoportba szállítani.
 • Tud mosogatni.
 • Megfelelő helyre szállítja az ételmaradékot.
 • Képes megítélni a veszélyes tényezők jelenlétét az udvaron. Felismeri a mérgező növényeket.
 • Képes kisebb kerti munkát végezni.
 • Képes a takarítási feladatokat hatékonyan, magas színvonalon elvégezni.
 • Képes a tiszta és a szennyezett felület megkülönböztetésére.
 • Képes a környezet gondozására, tisztántartására.
 • Képes biztonságban tárolni a tisztítószereket.
 • Képes megfelelő védőruházat beszerzésére és használatára.
 • Képes annak megítélésére, hogy mely munkatevékenységeket végezhet együtt a gyermekkel.
 • Képes a gyermek tevékenységének aktív segítésére.
 • Képes a munkavédelmi és a tűzvédelmi előírások betartására.
 • Képes annak megítélésére, hogy milyen helyzetben és milyen gyakorisággal alkalmazza az elektromos kisgépeket

A dajka tanfolyam főbb témakörei:

 • nevelési feladatok a dajka tevékenységében
 • gondozás és egészségvédelem
 • konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében
 • takarítási feladatok a dajka tevékenységében

 

Légy te is hű segítőtársa a gondozás és nevelés intézményeiben dolgozó pedagógusoknak és kisgyermeknevelőknek!

Vegyél te is aktívan részt a jövő generációjának nevelésében, gondozásában!

 


GYIK – DAJKA KÉPZÉS

HOGYAN TUDOK JELENTKEZNI A DAJKA TANFOLYAMRA?

Részvételi szándékod a +36 20 318 6092 és +36 20 430 9932 telefonszámainkon, illetve a https://www.tanfolyamokneked.com/jelentkezes/ elektronikus elérhetőségünkön tudod jelezni!

A képzésünkre való jelentkezésed a jelentkezési lap leadásával és a tanfolyam díjának befizetésével válik véglegessé.

VAN LEHETŐSÉG RÉSZLETFIZETÉSRE?

Igen, van rá lehetőség. Részleteiről érdeklődj jelentkezéskor!

A DAJKA TANFOLYAM ONLINE VAGY SZEMÉLYES JELENLÉTTEL ZAJLIK?

Tanfolyamunk jelenleg online elméleti és gyakorlati kontakt óra keretei között zajlik.

MENNYIT HIÁNYOZHATOK AZ ALKALMAKRÓL?

Javasoljuk, hogy ha megoldható, minden órán vegyenek részt a hallgatók, tekintettel arra, hogy ez a tanfolyam nagyon gyakorlatorientált tudást ad át.
A tanfolyamról való megengedett hiányzás a kötelező képzési órák 20 %-át nem haladhatja meg!

Bármilyen egyéb kérdés felmerülésekor keress bennünket bizalommal telefonos és elektronikus elérhetőségeinken!

ŐSZI AKCIÓ! vagy Végezd el bármelyik tanfolyamunkat akár INGYEN!

Csökkentsd saját tanfolyamod árát!

Iratkozzon be 1 barátod és 10 % kedvezményt kapsz!
Iratkozzon be 2 barátod és 20 % kedvezményt kapsz!

Vedd fel velünk a kapcsolatot és küldjétek be jelentkezési lapotokat minél hamarabb!