Dajka

Tanfolyam

Miért válaszd az Óvodai Dajka képzést?

Az Óvodai dajka hivatás, talán az egyik legnemesebb. Az Óvodai Dajka az óvodáskorú gyermek nevelését ellátó intézményben az óvodapedagógus irányításával végzi gondozó-nevelő munkáját. A gyermekgondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében működik közre, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. A gyermek napirendjéhez igazodva dolgozik, önállóan szervezi és végzi a titoktartás kötelezettségének betartása mellett azt.

Mik azok a tevékenységek, amit az óvodai dajka tanfolyam során elsajátítva, a munkavégzés során képesek lesznek elvégezni?

 • képes együttműködni az az óvodapedagógussal;
 • képes a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre;
 • feladatai közé tartozik az étel előkészítése és az étkezés higiénéjének megteremtése;
 • képes a gyermek tevékenységének aktív segítésére;
 • képes gyermekápolásra;
 • empatikus, toleráns;
 • képes adekvát kommunikációra;
 • képes általános ismereteket speciális helyzetben alkalmazni;
 • képes a szakmai, etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére;
 • képes módszeres munkavégzésre;
 • képes differenciált bánásmódra;
 • képes segítségnyújtásra, rendezvények, programok szervezésére;
 • betartatja a munka- és tűzvédelmi szabályokat

 

 

Miért válaszd a Magyar Felnőttképzési Centrumot?

Oktatóink több évtizedes oktatási tapasztalattal rendelkeznek, akik amellett, hogy kiváló pedagógusok, a legjobb szakemberek is a saját területükön.
Nem csak oktatunk, hanem az Óvodai Dajka tanfolyam elvégzése után hatékonyan segítünk tanácsadással az álláskeresésben is.
A lehető legrövidebb idő alatt, rugalmas időrendben, a haladási tempódhoz igazítva végezheted el az Óvodai Dajka tanfolyamot.
Profi felkészítés mellett biztos lehetsz benne, hogy a vizsgád sikeres lesz. Sikerességi rátánk megközelíti a 100%-ot!
Tananyagunkat mi fejlesztjük, a hallgatóink visszajelzéseit folyamatosan beépítjük, felhasználjuk.
Elméleti óráinkat nem csak offline – tanteremben hanem E-learning formában is megtartjuk, így nem kell attól tartanod, hogy lemaradsz valamiről.

Ki az Óvodai Dajka tanfolyam célcsoportja?

Mindazok, akik a gondozás és nevelés intézményeiben dolgozó pedagógusok és kisgyermeknevelők segítőtársai kívánnak lenni a gyermekek nevelésében, gondozásában.

Mi az Óvodai Dajka képzés célja?

A dajka szakképesítést megszerzők alkalmassá válnak nem csak a bölcsődés, hanem az óvodáskorú gyermek gondozására, nevelésére az ellátó intézményekben. A tanfolyam alatt megtanulják a más szakemberekkel való együttműködést, a szakmai irányítás elfogadását. Képesek lesznek alkalmazni a személyi gondozási ismereteket, a gyermek aktív segítésének módszereit.
A képzés egyik legfontosabb célja, hogy legyenek képesek a nevelés színtereit komplexen értelmezni, meghatározni a gyerek család, bölcsőde és az óvoda szocializációban betöltött szerepét.
Kiválóan képesek lesznek információkat szerezni és kezelni a rábízott gyermekekről és családjukról.
Nem csak tanulják, hanem készség szinten elsajátítják, hogyan különböztessék meg a bölcsőde és az óvoda gondozási/nevelési feladatait.
Nyomon követik a gyermekek társas kapcsolatainak változásait. Ezenfelül az egyéni bánásmód elvét alkalmazzák, és adekvát kommunikációt gyakorolnak. Átlátják a bölcsődés korú gyermek alapvető szükségleteit és az óvodáskorú gyermek alapvető tevékenységi formáit. Értenek az életkorhoz illeszkedő higiénés szokások kialakításához és a gondozás, egészségvédelem egyéb területeihez akár a megfelelő mindent kielégítő táplálkozáshoz, a pihenéshez/alváshoz és az esetleges betegségek kezeléséhez, mint például a lázasság.

 

Mik az Óvodai Dajka képzés tananyagegységei:

 • Nevelési feladatok a dajka tevékenységében;
 • Gondozás és egészségvédelem;
 • Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében;
 • Takarítási feladatok a dajka tevékenységében.

Töltsd le PDF-ben

SZENZÁCIÓS
"NYERŐ PÁROS" AKCIÓ!

Jelentkezz barátoddal, ismerősöddel együtt bármelyik tanfolyamunkra és zsebeljetek be 10-10 % kedvezményt fejenként!

Sőt!
Hozz magaddal 10 tanfolyamra jelentkezőt és INGYEN VÉGEZHETED EL A KIVÁLASZTOTT TANFOLYAMOT!

További 10 % kedvezményben részesülnek törzs hallgatóink!
Ha nálunk végeztél már el bármilyen képzést, a következő tanfolyamod árából automatikusan 10 % kedvezményt biztosítunk számodra!