Biztonságszervező

Tanfolyam

Biztonságszervező tanfolyam Debrecen, Nyíregyháza, Mátészalka, Békéscsaba, Miskolc és Kisvárda vonzáskörzetében, akár online is!

 

Napjainkra a vagyonvédelmi, biztonsági tevékenység egyre összetettebb feladattá vált, ezért óriási szükséges van a magasabb szintű szaktudással rendelkező, szervezői, irányítói és koordinálói tevékenység ellátására alkalmas, jól képzett BIZTONSÁGSZERVEZŐRE!

A biztonságszervező alkalmazását a tömeg- és sportrendezvényeken jogszabályi kötelezettség írja elő, továbbá a gazdálkodó szervezeteknél átfogó – biztonsági jellegű – szakmai ismeretekkel rendelkező személy foglalkoztatására is egyre nagyobba  szakmai igény!

A biztonságszervező képesítéssel rendelkezők összetett és komplex ismereteik miatt könnyen és gyorsan találhatnak a képesítésüknek megfelelő, jól fizető munkahelyet! Ráadásul jelenleg szakemberhiány van ebben a szaktorban!

Tűnj ki szaktudásoddal a személy- és vagyonőrök közül! Sőt! Légy te a szakmai csapat közvetlen irányítója!

Végezd el képzésünket AZ ORSZÁGBAN A LEGJOBB ÁRON!

 

Miről szól a biztonságszervező képzés?

 

A biztonságszervező fő feladata a vagyonvédelmi törvényben meghatározottaknak megfelelően a megbízó, illetve a munkáltató vagyonának védelme, valamint személyek, munkavállalók védelmével kapcsolatos feladatok ellátása.

 

Azon túl, hogy önállóan ellátja a végzettségének megfelelő — vagyonvédelmi, katasztrófavédelmi, tűz és munkavédelmi — feladatait, e területeken tervező, szervező, meghatározott mértékben irányítói és ellenőrzői tevékenységet végez.

 

Gazdálkodó szervezet, vagyonvédelmi vállalkozás alkalmazottjaként vagy megbízottjaként közreműködik a döntések előkészítésében, a létesítmény vagy a személyi biztonság feltételeinek kialakításában. Elkészíti a feladatához kapcsolódó dokumentációkat, terveket, szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására. Végrehajtja és végrehajttatja az élet- és vagyonmentéssel kapcsolatos intézkedéseket. Rendkívüli események esetén a helyzetnek megfelelően intézkedik. Feladatait a jog és szakmai szabályok betartásával a munkáltató és a megbízó gazdasági érdekeinek figyelembevételével látja el.

 

A biztonságszervező képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: középfokú iskolai végzettség

Szakmai gyakorlatra nincs, viszont szakmai előképzettségre VAN szükség a tanfolyam elvégzéséhez!

{Beszámítható minden olyan végzettség/szakképesítés, amelynek birtokában személy- és vagyonőr igazolvány kiváltható (a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 22/2006. (IV.25.) BM rendelet 10/A. § (1), (4), (5), (6) bekezdések szerint)}

Egészségügyi alkalmasság nem szükséges a tanfolyam elvégzéséhez!

A biztonságszervező képzés díja:
150.000,- Ft (+ vizsgadíj)

(ez a teljes fizetendő díj, az összeget ÁFA nem terheli)

Képzés tanúsítása:
Államilag elismert tanúsítvány

Biztonságszervező tanfolyam képzési ideje:
162 óra

A biztonságszervező képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • Hatékonyan kommunikál a munkatársaival, munkáltatójával és a megbízóval egyaránt, meggyőző és hiteles kommunikációt folytat konfliktusos helyzetekben is. Képes szintetizálni a különböző kommunikációs csatornákon érkező üzeneteket, információkat, és hitelesen továbbítani az üzenetet a munkatársaknak, illetve vezetőknek.
 • Tájékozott a tevékenységét érintő jogszabályi változásokról. A szakterületére vonatkozó jogi és szakmai szabályokat összefüggéseikben értelmezi, azokat együttesen alkalmazza. A napi szolgálatellátás során végrehajtja a szakterületére vonatkozó jogszabályi változások tartalmát. Végzi a megbízó vagy munkáltató által meghatározott tevékenységek ellenőrzését. Reálisan felméri a személy- és vagyonvédelemhez kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
 • Összefüggéseiben értelmezni a megbízó által meghatározott létesítmény teljes körű biztonságára vonatkozó utasításokat, végrehajtja az ezt meghatározó szerződések vonatkozó részleteit vagy az erről rendelkező egyéb dokumentumokban foglaltakat.
 • Képes a személy- és vagyonőri tevékenység teljes körű ellátására, valamint a szolgálatot ellátó munkavállalók ellenőrzésére. Objektum őrzését kordinálja, beosztott vagyonőrök tevékenységét, időbeosztását tervezi, szervezi, irányítja. Szolgálati beosztás-tervet készít. Rendezvények őrzésbiztonsági feladatait összehangolja, szervezi. Ellenőrzi a technikai berendezések minőségét, és azok szabályszerű használatát.
 • Kisseb létszám esetén a személy- és vagyonőrök eseti és rendszeres feladatait összehangolja, a tűzvédelmi, munkavédelmi és balesetvédelmi feladatok végrehajtását irányítja. Feladatköréhez kapcsolódóan elkészíti egy adott objektum mindenre kiterjedő biztonságához szükséges dokumentumokat. Rendkívüli esemény bekövetkezésekor intézkedik és iránymutatást ad a munkavállalóknak. Végrehajtja a kivizsgálásokat és a dokumentálásra vonatkozó feladatokat. Feladatkörébe tartozóan adatgyűjtést végez, érti annak szükségességét, a megszerzett adatokat képes rendszerezni, elemezni és szelektálni. Feladatkörének megfelelő kockázatelemzést készít.
 • A meghatározott részterület vonatkozásában munkakörével összefüggésben a felismert vezetői/megbízói igényeknek megfelelően végzi tevékenységét, valamint a gazdaságosság és hatékonyság Összefüggéseit figyelembe véve jár el. Részleges végrehajtási/megvalósítási terveket készít. Javaslatokat tesz, mérlegelve a feladat-, eszköz és humánerőforrás szerinti igényt. Képes a feladatkörébe tartozó egyszerű tervezés végrehajtására.
 • A munkaügyi szabályokat betartja és betartattja. A rendelkezésre álló humánerőforrás tekintetében a jogszerű munka- és szolgálatszervezést hatékonyan, a munkáltató és a munkavállalók érdekeinek együttes figyelembevételével elkészíti.
 • Az objektum elektronikai, illetve mechanikai biztonsági rendszereit működteti, a működtetéssel összefüggő napi vagy tervezett feladatok végrehajtását ellenőrzi. Kommunikációs, informatikai és irodatechnikai eszközöket rendeltetésüknek megfelelően használ. A munkatársak eszköz használatát ellenőrzi.
 • A végrehajtott intézkedésekről meggyőző, hiteles és közérthető közlésekkel tájékoztatja a vele érintkezésbe lépő vagy intézkedés alá vont személyeket. Az intézkedéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő panasz benyújtásának módjáról, valamint a panaszkezelés folyamatáról megfelelő tájékoztatást ad.
 • A feladatkörében megtett intézkedésekről az aláfölé rendeltségi viszonyok figyelembevételével írásbeli dokumentációt készít, vagy készíttet. Szükség szerint szóban beszámol, jelentést tesz ismerve a munkáltató, a megbízó és a jelentésre okot adó esemény súlyát az általa ellátott feladatrendszerben.

 

A biztonságszervező tanfolyam főbb témakörei:

 • Biztonságszervező jogi, etikai ismeretei
 • Vagyon-, és objektumvédelem általános biztonságszervezői feladatai
 • Vagyon-, és objektumvédelem speciális biztonságszervezői feladatai
 • Konfliktuskezelés, ügyvitel, kommunikációs ismeretek
 • Szakmai gyakorlat

GYIK – BIZTONSÁGSZERVEZŐ KÉPZÉS

HOGYAN TUDOK JELENTKEZNI A BIZTONSÁGSZERVEZŐ TANFOLYAMRA?

Részvételi szándékod  a +36 20 318 6092 és +36 20 430 9932 telefonszámainkon, illetve a https://www.tanfolyamokneked.com/jelentkezes/ elektronikus elérhetőségünkön tudod jelezni!

A képzésünkre való jelentkezésed a jelentkezési lap leadásával és a tanfolyam díjának befizetésével válik véglegessé.

VAN LEHETŐSÉG RÉSZLETFIZETÉSRE?

Igen, van rá lehetőség. Részleteiről érdeklődj jelentkezéskor!

A BIZTONSÁGSZERVEZŐ TANFOLYAM ONLINE VAGY SZEMÉLYES JELENLÉTTEL ZAJLIK?

Tanfolyamunk jelenleg online elméleti óra keretei között zajlik.

MENNYIT HIÁNYOZHATOK AZ ALKALMAKRÓL?

Javasoljuk, hogy ha megoldható, minden órán vegyenek részt a hallgatók, tekintettel arra, hogy ez a tanfolyam nagyon gyakorlatorientált tudást ad át.

A tanfolyamról való megengedett hiányzás a kötelező képzési órák 20 %-át nem haladhatja meg!

Bármilyen egyéb kérdés felmerülésekor keress bennünket bizalommal telefonos és elektronikus elérhetőségeinken!

ŐSZI AKCIÓ! vagy Végezd el bármelyik tanfolyamunkat akár INGYEN!

Csökkentsd saját tanfolyamod árát!

Iratkozzon be 1 barátod és 10 % kedvezményt kapsz!
Iratkozzon be 2 barátod és 20 % kedvezményt kapsz!

Vedd fel velünk a kapcsolatot és küldjétek be jelentkezési lapotokat minél hamarabb!